top of page

ANSVARLIGHED
/ Samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp

NFP har gennem flere år samarbejdet med Folkekirkens Nødhjælp, blandt andet ved at aftage økologisk ris fra Folkekirkens Nødhjælp’s projekter i Cambodja, og ved at levere WeFood Basmati Knækris til WeFood butikker i Danmark.

Læs mere om samarbejdet i pressemeddelelse fra Folkekirkens Nødhjælp her 

 

I efteråret 2021 lancerede NFP i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og Salling Group et nyt produkt: 

NFP GREEN-CHOICE ØKOLOGISK AROMATISK RIS.

HVER SOLGT POSE GIVER ET DIREKTE TILSKUD TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP PÅ 2 KRONER. 

Med afsæt i kooperativer, der dyrker økologisk ris i Cambodja samt produktionen på Danmarks eneste rismølle, har vi formået at designe et produkt, der både er attraktivt for alle os forbrugere, og som tilgodeser de fattige bønder i Asien, samt bekæmper madspild og fremmer et sundt klima. Posen er blanding af økologiske hele jasmin ris og økologiske basmati knækris.   

Læs mere om indsatsen imod madspild i fællesskab med Folkekirkens Nødhjælp og Salling Group her

Se forslag til opskrifter her

GC 1 II_edited_edited_edited.png

SAMARBEJDER OG PARTNERSKABER

CSR og vækst går hånd i hånd

Hos Nordic Food Partners A/S mener vi, at CSR og vækst naturligt går hånd i hånd.

Gennem vore oplevelser med import af ris fra de absolut fattigste dele af verden er fattigdomsbekæmpelse et naturligt parameter for os at adressere.  Derfor er det vor forretningsfilosofi, at vi gennem udvikling af økologi og bæredygtighed forsøger at skabe værditilvækst og at udvikle os til en virksomhed, der kan skabe vækst og velstand for de forskellige samfundsgrupper, som vi handler med rundt om i verden.

Innovation, der forbedrer risbøndernes levestandard.

Ét af vore bidrag til udvikling i samfundet og vækst for vore partnere, er samarbejde med risbønderne på oprindelsen, med sigtet om at omlægge fra konventionel produktion til økologisk produktion. Dette er en vision og en tilgang, der både imødekommer den stigende efterspørgsel på økologiske fødevarer og simultant forbedrer bøndernes levestandard.

 Vi har især fokus på bedre arbejdsforhold, et større afkast på produkterne og en øget biodiversitet, der i sidste ende skaber bedre levevilkår for bonden, hans familie og det samfund, de er en del af.

AMRU Rice

AMRU Rice og deres aktiviteter og projekter har til formål at forbedre bøndernes indkomst og levebrød. De arbejder målrettet på sektorens generelle fremme og udvikling og bestræber at opnå fuld udbytte af landets “hvide guld”, som et anerkendt internationalt produkt. Læse mere om deres projekter her.

Article-15-600x360.jpg

CODE OF CONDUCT

Vi tror på, at vores evne til at drive og udvikle Nordic Food Partners ansvarligt og bæredygtigt, med respekt for både mennesker og miljø, er afgørende for vores fortsatte vækst og succes. Vores CSR-politikker er beskrevet i vores Code of conduct, som alle Nordic Food Partners medarbejder og alle godkendte leverandører skal følge. Adfærdskodeksen fastsætter overholdelse af alle gældende miljømæssig, arbejdsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold og lignende lovgivning:

 

  •      NFP og leverandører til NFP skal til enhver tid respektere og overholde lokale samt internationale lovgivninger og miljølovgivninger.

  •       NFP og leverandører til NFP må ikke benytte sig af ufrivillig arbejdskraft (tvangsarbejde).

  • ​      NFP og leverandører til NFP skal behandle alle ansatte lige og med respekt. 

  •       NFP og leverandører til NFP må ikke diskriminere ansatte, ej heller samarbejdspartnere.

  •       NFP og leverandører til NFP skal aktivt tillade, at deres ansatte forener sig (fx i en fagforening), og at de kan forhandle deres ansættelsesvilkår        kollektivt.

  •       NFP og leverandører til NFP må ikke benytte sig af børnearbejde i henhold til FNs konvention om Barnets rettigheder og ILO´s konventioner.

  •       NFP og leverandører til NFP må ikke tillade social uretfærdighed eller brud på menneskerettigheder i supply chains.

MADSPILDSPOLITIK

Nordic Food Partners A/S bakker om samfundets generelle ønske om at reducere madspild.

Vi ønsker at bekæmpe unødvendigt madspild, da madspild er en belastning for økonomien, men også for vort miljø og samfund.

Ved at have fokus på genanvendelsesmuligheder på vores overskudsprodukter, tager vi del i kampen for at forebygge madspild.

Vi tager en aktiv del i at minimere madspild, hvilket er én af årsagerne til, at vi tilbyder en genluk funktion på vore emballager.

Vi har indsat en lynlås, så du kan åbne og lukke posen og sikre dig, at dine fødevarer kan beholde deres gode kvalitet gennem hele holdbarhedsperioden, uden du skal bruge al indholdet på en gang. Vi anvender til dette formål sortérbar og genanvendelig plastik.

Seneste tiltag i kampen mod madspild er en formaliseret aftale med Folkekirkens Nødhjælp om salg af vore biprodukter i deres butikker, hvorfra økonomisk overskud ubeskåret går til bekæmpelse af fattigdom i udviklingslandene.

 

PERSONDATA GDPR

Nordic Food Partners A/S registrering og behandling af personoplysninger er underlagt EU´s forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger sammen med den tilhørende danske lovgivning (databeskyttelsesloven).

Nordic Food Partners A/S opbevarer ikke personfølsomme data (race, etnicitet, helbredsoplysninger, seksuel overbevisning, genetisk information, politisk overbevisning, religion, biometrisk information, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og filosofiske overbevisninger). Såfremt Nordic Food Partners A/S konstaterer, at disse informationer fremgår af noget materiale, vil dette blive slettet.

Nordic Food Partners A/S benytter medarbejders persondataoplysninger i henhold til lovpligtig brug efter skattelovgivningens indberetningspligt til SKAT samt lønkørsel.

Der kan til enhver tid gøres indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for opbevaring og behandling. Eventuelle samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Indsigelser eller tilbagekaldelse af samtykke skal ske ved henvendelse til nfp@nfp.dk

Du har mulighed for at klage over Nordic Food Partners A/S opbevaring og behandling af data vedrørende dig.

Klage indgives i givet fald til Datatilsynet.

bottom of page