Persondata GDPR

Nordic Food Partners A/S registrering og behandling af personoplysninger er underlagt EU´s forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger sammen med den tilhørende danske lovgivning (databeskyttelsesloven).

Nordic Food Partners A/S opbevarer ikke personfølsomme data (race, etnicitet, helbredsoplysninger, seksuel overbevisning, genetisk information, politisk overbevisning, religion, biometrisk information, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og filosofiske overbevisninger). Såfremt Nordic Food Partners A/S konstaterer, at disse informationer fremgår af noget materiale, vil dette blive slettet.

Nordic Food Partners A/S benytter medarbejders persondataoplysninger i henhold til lovpligtig brug efter skattelovgivningens indberetningspligt til SKAT samt lønkørsel.

Der kan til enhver tid gøres indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for opbevaring og behandling. Eventuelle samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Indsigelser eller tilbagekaldelse af samtykke skal ske ved henvendelse til nfp@nfp.dk

Du har mulighed for at klage over Nordic Food Partners A/S opbevaring og behandling af data vedrørende dig.

Klage indgives i givet fald til Datatilsynet.

Ørslevklostervej 58A
7840 Højslev

© 2019 Udarbejdet af Matilde Øland

nfp@nfp.dk

+45 45 46 93 30

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon